დააგროვე
ქულები
მოხვდი
ლიდერბორდში
მოიგე 20 000₾ და
15 000 ფრისპინი
ყოველდღე!
საპრიზო ფონდი:
11 სექტემბერი - 20 სექტემბერი
ითამაშეითამაშე

ითამაშე EGT & EGT EQ სლოტები, დააგროვე ქულები, მოხვდი ლიდერბორდში და მოიგე
ყოველდღე:

ფულადი პრიზი
200 000 ₾
ფრისპინი
150 000 EGT
ფრისპინი
დააგროვე ქულები:
1 ლარი   =   1 ქულა

მაგ: თუ დღის განმავლობაში EGT და EGT EQ  სლოტებში
დაატრიალებ 100 ლარს, ყოველდღიურ ლიდერბორდში მიიღებ 100 ქულას;

ჩემი პოზიცია
00
ჩემი პრიზი
0
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
პოზიცია
მომხმარებელი
ქულები
პრიზი
1
*nndrt*
1000
7603 3.rtrtgt79
ფრისპინები დაირიცხება EGT 5 burning hot-ში

წესები:

რა არის „ყოველდღიური EGT ლიდერბორდი“?

„ყოველდღიური EGT ლიდერბორდი“ არის კროკობეთის სპეციალური აქცია EGT სლოტების მოყვარულთათვის,რომელიც საშუალებას გაძლევს დააგროვო ქულები, მოხვდე ყოველდღიურ ლიდერბორდში და ფულად პრიზებთან ერთად მოიგო  EGT ფრისპინები! 

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 11 სექტემბერს 00:00 დამთავრდება 20 სექტემბერს 23:59 საათზე;

რომელი სლოტები მონაწილეობს აქციაში?

აქციაში მონაწილეობს:

  • EGT EQ-ს ყველა თამაში;
  • EGT-ს ყველა თამაში, გარდა: EGT Roulette, EGT Virtual Roulette, Joker Poker, 4 of a Kind BonusPoker, Keno Universe;

რა არის ფსონის მინიმალური ოდენობა აქციაში მონაწილეობისმისაღებად?

ფსონის მინიმალური ოდენობა შეზღუდული არ არის;

როგორ დავაგროვო ქულები ლიდებორდში მოსახვედრად?

ქულების დაგროვება შეგიძლია მარტივი პრინციპით:

1₾= 1 ქულა

მაგ:თუ დღის განმავლობაში EGT და EGT EQ  სლოტებში დაატრიალებ 100 ლარს, ყოველდღიურ ლიდერბორდში მიიღებ 100 ქულას;

როგორ ნაწილდება ყოველდღიური საპრიზო ფონდი?

ადგილი
პრიზი
1
5 000₾
2
3 500₾
3
2 000₾
4
1 750₾
5
1 500₾
6
1 250₾
7
1 000₾
8
750₾
9
500₾
10
250₾
11-20
200₾
21-25
100₾
26
600 ფრისპინი
27-30
500 ფრისპინი
31-40
400 ფრისპინი
41-50
300 ფრისპინი
51-60
200 ფრისპინი
61-80
100 ფრისპინი
81-100
50 ფრისპინი

როდის დამერიცხება პრიზი?

მოგებული პრიზები დაგერიცხება ფსონის დადებიდან მეორე დღის 16:00 საათამდე;
თითოეული ფრისპინი იქნება 0.15 ლარიანი

დამატებითი წესები:

  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად,ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდანგაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან;
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.