დადე 5 ბილეთი
გადააბი
მინ. 3 პოზიცია
მიიღე მე-6 ბილეთი
საჩუქრად
დასაჩუქრდი ყოველდღე!
მიიღე ყოველი მე-6 ბილეთი უფასოდ
ჩაერთე  5+1 აქციაში და მიიღე ულიმიტო
რაოდენობის ფრიბეთები ყოველდღე!
დადე ფსონი
მაგალითი
ბილეთი
ფსონი
მინ. კოეფიციენტი
ბილეთი 1
40
1.3
ბილეთი 2
50
1.3
ბილეთი 3
60
1.3
ბილეთი 4
30
1.3
ბილეთი 5
70
1.3
ბილეთი 6
50₾ ფრიბეთი
* ფრიბეთის ოდენობას 5 ბილეთის საშუალო
  არითმეტიკული განსაზღვრავს, ანუ
  (40+50+60+30+70):5=50₾ ფრიბეთი
ფსონის დადება შესაძლებელია
პრე მატჩზე და LIVE პოზიციებზე

წესები:

რა არის 5+1?

5+1 არის კროკობეთის განსაკუთრებული აქცია სპორტის მოყვარულებისთვის. 5 დადებული ბილეთის შემდეგ ყოველი მეექვსე ბილეთი მომხმარებლისთვის უფასოა და არის წინა ხუთი ბილეთის საშუალო არითმეტიკულის ტოლი;

რა ტიპის ბილეთები მონაწილეობს აქციაში?

 • ფსონის მინიმალური ოდენობა - 1₾;
 • გადაბმების მინიმალური ოდენობა - 3;
 • მინ.კოეფიციენტი პოზიციაზე - 1.3;
 • აქციაში მონაწილეობს პრემატჩზე, ლაივზე და ვირტუალურ სპორტზე (გარდა ახალი ვირტუალური სპორტისა - Golden Race) განთავსებული ბილეთები;
 • სინგლისა და სისტემის ტიპის ბილეთები არ მონაწილეობს;
 • აქცია არ ვრცელდება  ბილეთზე, რომელზეც გამოყენებული იქნება ქეშაუთი ან ბილეთში დამატება;
 • ფრიბეთით დადებული ბილეთი აქციაში არ მონაწილეობს;
 • ერთ მომხმარებელს, აქციის ფარგლებში, ერთჯერადად მაქსიმუმ შეუძლია 100₾ ფრიბეთის დაგროვება.
  მაგალითად, თუ 5 დადებული ბილეთის შემდეგ, მეექვსე უფასო ბილეთი აღემატება 100 ლარს, მომხმარებელს დაერიცხება 100₾ ფრიბეთი;
 • დღის განმავლობაში შესაძლებელია ულიმიტო რაოდენობის ფრიბეთების დაგროვება;
 • დუბლირებული ბილეთების შემთხვევაში, აქციაში მოხვდება, დროით პირველი განთავსებული ბილეთი;

როდის მივიღებ საჩუქარს?

მომხმარებელი მეექვსე ბილეთს საჩუქრად მიიღებს მეხუთე ბილეთის განთავსებისთანავე;

დღეში რამდენჯერ შემიძლია ფრიბეთის მიღება?

დღის განმავლობაში შესაძლებელია ულიმიტო რაოდენობის ფრიბეთების დაგროვება.

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 29 ივნისს, 12:00 საათზე და მთავრდება 23 აგვისტოს, 23:59 საათზე;

დამატებითი წესები:

 • აქცია მოქმედებს ID ვერიფიცირებული მომხმარებლებისთვის.
 • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებსერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან.
 • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
 • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.